Mary Poppins

Siebe en Elz doen Mary Poppins dunnetjes over. Siebe Dick van Dyke en Elz Julie.

De scene met de schoorsteenvegers.

Wel alles eerst de keuken uit.