Het Puy’s Dagblad uitgave 14

maandag 8 augustus
Anzeme
De familie Swart ging – zonder de Korte – naar Anzeme. Het woei maar het was mooi weer. Toen Yeva en Sara gingen zwemmen, was het erg koud. Dus ze gingen er snel uit. Maar toen papa (Siebe) kwam, gingen ze heel lang zwemmen. Daarna gingen ze naar huis.

Ortie 3
Terwijl de fam. Swart naar Anzeme was, ging Elz brandnetels plukken en in de tuin werken. Het is vast goed opgeschoten.

Menhir 5
Siebe heeft een rustdagje, wat menhiren betreft. Hij is nu een waterafvoer aan het maken. Daarvoor moet hij een lange en diepe gang maken. Dat is heel erg vermoeiend, dus heeft hij vandaag een RUSTDAG.