Atelier 2


Hier een plaatje van de achterwand van mijn werkplek. Als je van buiten naar binnen kijkt, kun je de bovenste rij zien, vermits het licht brandt. Indien niet, dan immers niet.

(vermits=ter inleiding van een redengevende bijzin, synoniem met aangezien: ik klets dus ook maar wat)