Een boomgaard

Ik heb een leeg veld na de actie van Jean-Pierre.


Dat had ik al bestemd voor een boomgaard met pruimen en appels. Kersen staan er al genoeg en de bedoeling is: stoken en sap maken. Zou het mogelijk zijn cider te maken? Of nog beter: calva?
Eerst moet ik pruimenboompjes bij Kwekerij Snel te Naarden kopen. Die zijn helemaal niet goedkoop. Moet het laagstam of hoogstam zijn? Laagstam geeft eerder fruit, geloof ik en daar kun je makkelijker bij. Ik kies Mirabelle de Nancy, die geeft van die lieve kleine gele blozende pruimpjes. Doe er maar zes. Verder>

Vroeger was hier een boomgaard. Daar loopt nu een spoorbaan, Betuweroute. Trein is ook heel mooi.