Een jaar geleden

We hadden het huis nog niet, toen deze foto werd gemaakt:

Let op de donkergroene “heg” die horizontaal door de foto loopt. Dat is klimop op de stapelmuur. De buurman waarschuwde voor slangen tussen de begroeiing.

Een jaar later:

De klimop is nog goed te zien. De rommel in de voorgrond is restant moestuin. De stammetjes tegen de muur zijn de omgezaagde hazelaars. Daar moeten we nog een pergola van fröbelen.