Gratis

Tuinieren is niets anders dan planten uit de grond rukken waar je ze niet wilt hebben. Je hoeft ze niet te planten, dat gaat vanzelf. De geestdrift waarmee ze verspreiden, die beteugel je. Dat is tuinieren.


Zaterdag was er in het schoffelcorveeploegje weer zo’n strenge in de leer die alles “natuurlijk” wou. Leg me nu eens uit wat er natuurlijk is aan tuinieren. Of: wat is natuurlijk? Een mond vol tanden, is dat “natuurlijk”? Wel fijn dat ik het altijd beter weet. En dat ik altijd het laatste woord heb. En gelijk, dat heb ik ook altijd.