Daar gaan we weer


Vanuit de fluweelboom

Dit is echt waar, eerlijk waar de laatste keer dat ik over dit onderwerp ga zeuren. Het taxatierapport arriveerde woensdag. Nu heb ik zoals misschien bekend, een conflict met de tuinbuurman over de heg, we zijn als het ware rijp voor de rijdende rechter. Hij zegt dat die heg van mij is en ik weet wel zeker dat dat ding precies op de grens staat.

Wat heeft die man namelijk gedaan? Hij heeft een lage schutting aan zijn kant gezet, zodat het lijkt alsof de heg van mij is. En dat ik hem (de heg) dus moet wassen en watergolven. En dat doe ik ook, maar alleen aan mijn kant.


Situatieschets

Dat zou me verder een rotzorg geweest zijn, als het taxatierapport niet gemeld zou hebben dat de haag de reglementaire hoogte van 1.80 m moet hebben en dat ze dat op mijn kosten (100 euri) wel eens even gaan fixen. Hoho, wacht eens even, dat gaat niet door, ouwe!
Want dat dit uit de koker van de buurman komt, is mij duidelijk, die dreigt altijd met het “Bestuur”. Ze hebben me trouwens in al die jaren nog nooit gemeld dat die haag te hoog zou zijn, hij is 1.85 m, denk, dus waar hebben we het over? Wat een ongelooflijk gezeik, zeg! Het laatste woord is hier nog niet over gezegd! En ik had me nog zo voorgenomen het onderwerp nooit meer aan te snijden.


Heuh?

Toen ik op de tuin kwam om mijn allerlaatste corvee te doen, bleek een plafondplaat weggehaald te zijn. Waarom? En waarom hebben ze dit niet bij mij gemeld? En waarom is die niet teruggezet?

Buiten bleek de hekpaal ontwricht. Terwijl in elk reglementsartikel staat dat “De toegang tot de tuin afgesloten moet zijn door een goed onderhouden, naar binnen draaiend tuinhek”, heeft de taxatiecommissie met grof geweld mijn hek naar buiten gedraaid. Haha! Ik zou me kapot lachen als mijn geduld niet op was. Ze zullen me wel pakken op dat “goed onderhouden”.


Naar binnen draaien, linksdraaiende eikels!

En omdat de stemming er lekker inzit, volgt hier Artikel 9 uit het reglement:

Het is verboden:
[..]
b. vliegers op te laten, of voor anderen hinderlijke spelen te beoefenen.
c. op zon- en algemeen erkende feestdagen, wasgoed of beddegoed ed. op een van de openbare weg op tuinpad zichtbare plaats op te hangen.
[..]
e. de wegen op de tuingroep te berijden met door motorkracht voortbewogen voertuigen en bromfietsen, behoudens schriftelijke toestemming van het bestuur, welke telkenjare op aanvraag van het lid kan worden verlengd.
f. met een vaartuig in de sloten van het complex te varen.

Ik las opvliegers in sub b.


Een niet door motorkracht voortbewogen voertuig

Wordt toch vervolgd.

2 thoughts on “Daar gaan we weer”

  1. Ik zou me graag tot dat niveau verlagen, mijn handen jeuken, maar neen, ik hou het gewoon beschaafd en dreig slechts met mijn advocaat.

Comments are closed.