Inkjetprints (Paris IV)

In H?¥tel de Sully, dependance van het museum Jeu de Paume was Joel Meyerowitz (1938) te zien. Deze fotograaf is misschien meer bekend bij het grote publiek door zijn boek Aftermath, over Ground Zero.

Hier, in Parijs, waren 120 foto’s uit de jaren 1970-1980 te zien, uitgekozen door Peter Galassi, de baas fotografie van de (het) Moma in New York.
Die tentoonstelling viel helemaal niet mee, door de grote hoeveelheid en wisselende kwaliteit. Het leek wel of die Peter Galassi niet had kunnen kiezen. Of misschien had Joel zich er zwaar tegen aan bemoeid en durfde Peter geen nee te zeggen, dat kan allemaal.

De oude drukken, die waren gewoon zonder meer prachtig en als de hele expositie gereduceerd zou zijn tot deze originele prints, hadden we wat moois te zien gekregen. Maar nu moest het publiek zich door een brij van dichtgelopen inktjetprints heenworstelen, om af en toe verrast te worden.

Voordeel van deze hoeveelheid was, dat de mensen zich goed over de zalen verdeelden, zodat het ondanks de drukte niet echt dringen was.
Toen ik eenmaal doorhad hoe de originelen te herkennen waren – ze zaten achter glas – maakte ik mijn eigen tentoonstelling door alleen nog maar die te bekijken.