Drijfsijsjes

Merkwaardig dat sommige vogelsoorten de laatste tien of twintig jaar zo tam geworden zijn.
De reiger. De meerkoet. De fuut. De aalscholver. Die laatste was zich aan het aanstellen op een lantaarnpaal op de strekdam in de houthavens. Ik wilde zeggen bij, maar die dam ligt IN de houthavens in Amsterdam.

Ik heb die diertjes ook al in het water voor het station gezien. Grappig dat het allemaal watervogels zijn. Zou er een verband zijn?
Kom, dat gaan we weer eens googelen. Misschien weet Martin Melchers raad.