Piep

Er dwarrelde een stukje papier tussen de ordners uit, toen ik de administratie uit het jaar nul eens een andere plek gaf.
Bijna had ik het verfrommeld, tot ik er even naar keek. Wie heeft dat getekend? E?©n van de meisjes of ik? Ik kom er niet achter.