Natte meeuwtjes


Alle koppies dezelfde kant op

Ik moet eigenlijk werken, maar bestudeer het gedrag van de vogels buiten. Dat is fascinerend en mateloos boeiend. Het is de jeuk op het hoofd van de schrijver, die het schrijven maar uitstelt.
Op het dak van de Armeense kerk lijkt het wel Schiphol van v????r de kredietcrisis. Ze komen aanvliegen met een duidelijk doel waar er geland gaat worden. Als er een landt op een plek waar er al eentje zit, vliegt de zittende meeuw op en schuift een eindje naar voren. Er zijn er ook die helemaal vooraan gaan zitten. De hi?´rarchie is me niet duidelijk, terwijl die er natuurlijk wel is.

Soms probeert er een houtduif tussen te komen. Dat gaat niet. Ze kunnen al niet zo elegant neerkomen, maar je in die georganiseerde pikorde opdringen, is vragen om problemen. Ze doen het elke keer opnieuw, dus mijn conclusie is alweer dat ze een beetje dom zijn.

Ik had een paar weken geleden een vetbol opgehangen voor de koolmeesjes die hier nog wel eens te zien zijn, waarschijnlijk omdat de steeg naar de tuin van de Boomspijker genoeg struiken = schuilplaats biedt. Ik heb nog geen koolmees gezien, wel alweer een vette houtduif die vanuit de bloembak probeerde dat ding te tackelen. De bloembak hangt scheef, met de bol iets lager en dat kan zo’n onevenwichtige houtduif helemaal niet aan. Bess wordt hysterisch als ze zo’n prutserige fladderaar buiten een kruimeltje vet ziet proberen te pakken. Bess is ook een beetje dom.