Sacré Raymond!

Broody hen
Grijs heeft het weer

Plotseling heb ik drie broedende kippen, waar ik niet op zit te wachten, maar ok, de kip Grijsje op de foto doet het altijd prima, Molly “Pattescourtes” aka Patty is ook een braaf moedertje, maar de derde, een van de Noires du Berry, die doet het voor het eerst en is zonder broeds te zijn al volkomen hysterisch.

Toen ze ‘s avonds niet in het kippenhok zat, vond ik haar naast de houtstapel onder de waslijn. Ze ging meteen in aanval toen ik mijn hand in haar richting bewoog, pikte keihard waar ze me maar pikken kon.

Ik heb ze allemaal hun eigen gezellige kraamkamertje met geurig hooi gegeven en wacht nu of ze hun plek accepteren, voordat ik besluit hoeveel en welke eieren ze mogen uitbroeden. Ze zitten zolang op neppers.
(Ik had 2,5 week daarvoor eieren in de broedmachine gedaan, omdat de dames maar niet broeds werden. Er waren er maar 4 bevrucht! Hendrik Haan uit Koog a/d Zaan mag wel eens beter zijn best gaan doen)

Mother hen and chicks
Grijsje heeft na 1 week broeden de broedmachinekuikens geadopteerd

Ik vertelde dit aan buurman P, om maar wat te kletsen te hebben omdat we onze gezamenlijke Tourmiddag moesten missen vanwege de rustdag, toen buuman “Peut-être” Raymond binnenstapte.

Hij had er wel een mening over, over broedende of andere kippen.
Volgens hem bestonden er twee soorten, leggende en broedende, en als zo’n broedende haar nest niet meer afkomt, moet je er eieren van de leggende onder leggen.

– Dat kan, zei ik, maar het kan ook dat de broedende haar eieren zelf gelegd heeft.
– Neen, neen, dat kon niet, want broedende kippen leggen niet!
– Leggen niet méer, corrigeerde ik, de natuur zou wel merkwaardig in elkaar zitten als broedende kippen alleen maar broeden en niet leggen.
– Je moet er eieren onder leggen, als ze broeden, herhaalde de kras in de plaat.
Ik legde voor de duizendste keer uit dat de moderne legkip gefokt is om niet broeds te worden, omdat ze dan immers geen legkip meer zijn. Ze leggen niet als ze broeds zijn, dus worden ze bijna niet broeds.
– We zijn het eens, concludeerde buurman.
– Godskristusmeziele, natuurlijk niet! en hoofdschuddend en gefrustreerd over zoveel domheid verliet ik het gezelschap.

IMG_8678.jpg
Zinna’s hebben de meeste fantastische kleuren

Toen ik een paar uur later buurman P weer even sprak, zei hij:
– Weet je wat hij zei, toen je weg was: die vrouw begrijpt werkelijk helemaal niets, echt, die begrijpt er niets van!

Buurman P bleef er nog een paar dagen over grinniken: Sacré Raymond!

Voor de foto’s kun je ook op Flickr kijken, hoor.