Amstelglorie: één na laatste keer


Zonder geluid (van de A10) is het wel aardig

Volgende week nog één keertje corvee en het is afgelopen. Vandaag bleef het door ingrijpen van hogerhand droog tot ik bij Willem III binnenstapte om Saar op te halen. Die zat nog in een boot en kreeg de korte stortbui precies op haar dakpan.

De vrouw die de corveekaartjes afstempelt, bevestigde dat ze vanmiddag mijn tuin met opstallen gingen taxeren. Waarom ze bij volkstuinen een pseudo-ambtelijk taaltje hanteren, zou ik werkelijk niet weten. Neem als je eens goed wil lachen of huilen de huisregels maar eens door. Van de site Amstelglorie.nl (die door de grote hoeveelheid frames onleesbaar is):

Artikel 2:

Bij overtreding van enige verbodsbepaling en/of niet nakoming van enige verplichting aan de leden opgelegd in de Statuten en de Reglementen van dit Reglement, kan het Reglement en de statuten, op de betrokken leden worden toegepast, onverminderd de maatregelen, die het bestuur ingevolge het bepaalde in enig artikel van dit Reglement tegen hen kan nemen.


Ja, zo kun je het ook zeggen.

Ik heb ooit op verzoek een nieuw siteontwerp gemaakt, maar ze waren zo bang een beetje macht af te staan, dat dat niet is doorgegaan. Dan moeten jullie het maar zelf weten, sukkels.

Tijdens het schoffelen heb ik weer flink geschaterd met een paar onbekende dames. Meestal pakt het gezelschap goed uit. Na je zeventigste hoef je niet meer en dat zal de reden zijn. Er bestaat op de volkstuin namelijk een causaal verband tussen zeiken en bejaard zijn, op een enkele uitzondering na, natuurlijk. Maar dat zijn dan weer mannetjes die het niet kunnen laten alleen maar, ik herhaal, ALLEEN maar seksuele toespelingen te maken op alles wat je doet of vraagt:
Schat, of moppie, of wijfie, kom je voor mij?
Neen, vandaag niet, ik heb een bezem nodig.
O, doe je het tegenwoordig met een bezem?
Haha, erg leuk, ik lach me dood. Tjesus.

In het Postmaplantsoen staan nu – 7 oktober – erg aantrekkelijke gele bloemen, ik schat 1,80 m hoog. Wie weet de naam? Die zouden namelijk erg goed staan bij de Franse bloempjes van september en oktober:

Meneer Bruneau (de carreleur) vond het er ook al zo gezellig uitzien. Volgens onze buurman is hij van de week geweest. Zouden de tegels er al liggen? Dat gaan we in de herfstvakantie gaan zien, om het maar eens op zijn Vlaams te zeggen. Toussaint.

Naschrift: Volgens mij is het de Coreopsis tripteris. Denk ik.